Ochrana osobních údajů

Správce

Správcem vašich osobních údajů je provozovatel webových stránek Aneta Jungerová, IČ 87012928. Jakožto správce prohlašuji, že splňuji veškeré zákonné povinnosti vyplývající z platné legislativy, týkající se zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány jen na základě plnění smlouvy, vámi uděleného souhlasu či vašeho zájmu
o zpracovávání osobních údajů podle článku 13 GDPR. Vaše osobní údaje zpracovávám až od chvíle, kdy mi je svěříte sami, a to z důvodu:

  • Evidence informací ohledně vašeho zájmu o myšku a následného kontaktování vás s nabídkou, případně ohledně domluvení předání a zjištění zdravotního stavu myšky do budoucna.

Osobní údaje a vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: Aneta.Jungerova@gmail.com.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut). V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem tzn. například evidence vystavených daňových dokladů po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Kodex ochrany údajů

  1. Při návštěvě mých webových stránek se zaznamenávají standardním způsobem tyto údaje:
  2. Webové stránky, které u nás navštívíte, datum a délka vaší návštěvy
  3. Webové stránky, ze kterých nás navštívíte
  4. IP adresa, která vám byla přidělena poskytovatelem webových služeb
  5. Osobní údaje se zaznamenávají jen tehdy, když nám je sami dobrovolně poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo anket či realizací smlouvy.

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Použití a postoupení údajů

Vaše osobní údaje používám pro zákaznickou administrativu související se zasíláním informací o zvířatech, případně pro dalšího kontaktování vaší osoby z důvodu zájmu o mé služby z vaší strany.

Váš email vkládám do databáze v některé ze služeb:  do administrativního rozhraní webu malinkate-stesti.cz systému WordPress. Všechny používané služby a stránky patří mezi zabezpečené a šifrované protokolem https. Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, avšak i v takovém případě budu dbát na stejnou míru ochrany dat.

Cookies

Na tomto webu používáme tzv. cookies, což jsou neškodné malé soubory, které se ukládají na váš pevný disk. Je to hlavně z důvodu usnadnění navigace a přispívá to ke zvýšení uživatelského komfortu webových stránek. Cookies lze také využívat ke zjištění, jestli jste už naše stránky navštívili ze svého počítače. Používání cookies můžete kdykoliv deaktivovat přímo ve svém internetovém prohlížeči.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 30.12.2019.